NAJNOWSZE INFORMACJE:
Plac Batorego 4, Szczecin
91 431 81 81
szczecin@oszgm.pl
ul. Boh. Westerplatte 4a, Ustka
693 224 227
ustka@oszgm.pl

Proces szkoleniowy Ośrodka

Naszą dewizą w szkoleniach jest:

Najważniejsze dla nas jest świadczenie serwisu na najwyższym poziomie, spełnieniu oczekiwań i potrzeb.
Dlatego w procesie wyboru szklenia oraz terminu, proponujemy:

 1. Standardowe podejście:
  • zapoznanie się z harmonogramem szkoleń naszego Ośrodka,
  • wybór szkolenia
  • wybór terminu
  • zapis na szkolenie
  • opłacenie szkolenia: wpłata gotówkowa w Ośrodku lub przelew na konto
 2. Grupowe podejście:
 3. W tym rozwiązaniu należy skontaktować się z Ośrodkiem ( na końcu oferty podane są kontaktowe numery telefonów ) i wybrać rozwiązanie:
  • szkolenie z harmonogramu i ustalenie z upoważnioną osobą całkowitej kwoty szkolenia
  • szkolenie grupy poza harmonogramem Ośrodka, ustalenie z upoważnioną osobą terminu dogodnego dla obu stron i całkowitej kwoty szkolenia.
 4. Nagła potrzeba/ sytuacja kryzysowa:
 5. W takich przypadkach należy jak najszybciej skontaktować się z Ośrodkiem i ustalić najbardziej dogodne rozwiązanie

Sprawdź nasz harmonogram!