NAJNOWSZE INFORMACJE:
Plac Batorego 4, Szczecin
91 431 81 81
szczecin@oszgm.pl
ul. Boh. Westerplatte 4a, Ustka
693 224 227
ustka@oszgm.pl

O firmie

Dane firmy:

Numer KRS: 0000189920
REGON: 001373476
NIP: 852-18-57-888
Zezwolenie na prowadzenie działalności edukacyjnej wydane przez:
Kuratorium Oświaty Szczecinie w dniu 12.09.1995 roku Nr KO-I-4013/397/95, wpis do ewidencji WESiT-I-4332/165/99
Certyfikat Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie: od 27.08.1998 r.
Certyfikat ISO 9001:2015 od 29.06.2000 zatwierdzony przez Lloyd’s Register Quality Assurance
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy: pod nr 2.32/00160/2005

Ośrodek realizuje i posiada uprawnienia szkoleniowe z zakresu:
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 5 stycznia 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia szkoleń i przeszkoleń oraz szczegółowych warunków przeprowadzania egzaminów praktycznych w morskich jednostkach edukacyjnych. Ośrodek rozpoczął procedurę rozszerzenia w pełni szkoleń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie kwalifikacji i przeszkolenia członków załóg jachtów komercyjnych oraz warunków ich uzyskiwania do czego niezbędna jest marina, która spełnia wszystkie warunki do szkolenia praktycznego.

Ośrodek jest członkiem Krajowej Izby Gospodarki Morskiej od 2004 roku
Ośrodek posiada wszystkie wymagane przepisami zezwolenia na działalność szkoleniową oraz Certyfikaty Uznania administracji morskiej RP.

Informacje o Ośrodku

Ośrodek istnieje od niemal 60 lat. Powstawał pod koniec lat 50-tych, na przełomie lat 1958 i 1959, jako Ośrodek Szkolenia administracji morskiej zgodnie z konwencją STCW - 78/95, na podstawie modelowych kursów IMO. W ciągu 60-cio letniej historii OSZGM przeszkolił 150.000 słuchaczy i ok 300.000 osobodni.

OSZGM w Szczecinie zalicza się do jednego z najprężniejszych podmiotów szkolenia zawodowego i morskiego. Przez wiele lat OSZGM prowadził szkolenia w ośrodku macierzystym Szczecinie oraz w filiach, w Kołobrzegu i Ustce. Obecnie Ośrodek posiada placówki sprzedażowe w Szczecinie i Ustce tym samym wypełniając lukę szkoleniową na środkowym i zachodnim wybrzeżu polskiego Bałtyku. Ośrodek nawiązuje również relacje ze szkołami średnimi i wyższymi o profilu hotelowym, gastronomicznym. Jednym z głównych celów tej współpracy jest przyciągnięcie młodzieży do pracy na morzu, poprzez udostępnienie im szkoleń zgodnych z Konwencją STCW.

OSZGM prowadzi również rozmowy z centrami unijnymi, w celu uzyskania dofinansowania na szkolenia, konferencje i dosprzętowienie Ośrodka.