NAJNOWSZE INFORMACJE:
Plac Batorego 4, Szczecin
91 431 81 81
szczecin@oszgm.pl
ul. Boh. Westerplatte 4a, Ustka
693 224 227
ustka@oszgm.pl

Harmonogramy

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 

Harmonogram kursów szkolenia zawodowego

Lp. Nazwa Kod IMO Rodzaj egzaminu lipiec sierpień wrzesień Cena